MB-SR50N HI

Wersja MB-SR50N HI jest siostrą systemu MB-SR50N. W prezentowanym systemie podwyższona została izolacyjność termiczna, gdzie zastosowano dwukomponentowe izolatory, których bazą jest izolator HPVC z możliwością dokładnego wprowadzenia wkręta podczas montażu.

System MB-SR50N HI stworzony został do konstrukcji lekkich ścian osłonowych, świetlików i dachów. Kształty profili zgodnie z aktualnymi trendami w architekturze umożliwiają zlicowanie profili słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady.

Aby dodatkowo podwyższyć izolacyjność termiczną i ograniczyć ruch powietrza w przestrzeni wypełnienia fasady doklejono na bocznych powierzchniach dodatkowe elementy z elastycznego materiału. Taki izolator pozwala na zachowanie wygody i dokładności montażu tradycyjnej fasady przy wysokich parametrach współczynnika przenikania ciepła (w zależności od akcesoriów i profili) od 0,94 do 1,94 W/m2K.

Tak jak w przypadku MB-SR50N możliwe jest stosowanie szkła wielkogabarytowego i szyb zespolonych dwukomorowych.

Informacje Techniczne

Infiltracja powietrza klasa AE 1200, EN 12152
Szczelność na wodę opadową klasa RE1500, EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem 2,4 kN/m2, EN 13116:2002
Odporność na uderzenie klasa I5/E5, PN-EN 14019