Polityka Prywatności

Strona na której się Państwo zjadują obsługiwana jest przez firmę ROKEN Spółka z o.o. zwaną w dalszej części "Roken". Niniejsza nota prawna precyzuje warunki dotyczące korzystania z serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich użytkowników. Korzystanie z witryny www.roken.pl oznacza akceptację poniższych warunków.

1. Roken Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności swoich klientów (zwanych dalej „Użytkownikiem”) na stronie internetowej pod adresem www.roken.pl, a także informacji podawanych przez Użytkowników w formularzu kontaktowym.

2. Korzystanie ze strony internetowej www.roken.pl nie wymaga z reguły podawania danych osobowych. Jeżeli do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony konieczne jest jednak podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, jest ono dobrowolne.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), jest Roken Sp. z o.o. z siedzibą w Niedźwiadzie, Kolonia Tarło 92a, 21-104 Niedźwiada, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000425298 (w skrócie: „Administrator” lub „Roken”).

4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone za pomocą elektronicznych formularzy lub korespondencji, kierowanej bezpośrednio na firmowe adresy e-mail znajdujące się na stronie www.roken.pl.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Roken w celach:
a) marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni,
b) zawarcia umowy, wykonania umowy, zmiany umowy – na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B,
c) realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B,
d) uczestnictwa w promocjach, programie lojalnościowym, konkursie oraz innych działań marketingowych (w tym subskrypcji do newslettera) na podstawie Art 6 ust. 1 lit. A.

6. Bez wyraźnej zgody Użytkownika jego dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:
a) podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
b) banków (jeżeli będziemy zobowiązani dokonać zapłaty na rzecz Użytkownika),
c) podmiotów obsługujących nasze systemy informatyczne i stronę internetową,
d) podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi księgowe, doradcze, audytowe lub prawne,
e) nabywców wierzytelności (w razie nieuiszczenia w terminie zapłaty za nasze towary lub usługi),
f) podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom Roken, którzy wykonują usługę w imieniu Roken.

7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

8.  Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnej chwili tę zgodę wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych Użytkownika, jakie miało miejsce przed cofnięciem takiej zgody. Brak zgody może jednak uniemożliwić przekazywanie niektórych informacji i realizację niektórych usług.

9. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Aluplast, ma prawo do: 
- dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 
- wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania.
Wszelkie żądania, wnioski lub zapytania dotyczące przetwarzania przez Roken danych osobowych Użytkowników, można kierować drogą elektroniczną na adres biuro@roken.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.

10. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, marketingowe, prawne, informatyczne, podmioty współpracujące z Roken oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

11. Każdy Użytkownik ma też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

12. Roken wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z nasza stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. Roken zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu identyfikacji użytkownika.
Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić www.allaboutcookies.org.

13.  Roken zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Niniejszej Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania jej do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardach prywatności lub poszerzeniem naszej oferty. O wszelkich zmianach Roken będzie informować na swojej stronie internetowej.

14. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Roken nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Roken.
Roken nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.