MB-SR50

MB-SR 50 pozwala budować fasady z wąskimi liniami podziału, zachowując przy tym trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Bogata oferta profili daje architektom wolną rękę w tworzeniu śmiałych realizacji szklano-aluminiowych.  Profile mają zaokrąglone naroża zewnętrzne, które dają efekt soft-line.

Odpowiednia klasa izolacyjności cieplnej osiągnięta została poprzez zastosowanie przekładki termicznej wykonanej z materiału izolującego HPVC i uszczelek przyszybowych EPDM, które ograniczają do minimum wykraplanie się pary wodnej.

Przy zastosowaniu materiałów niepalnych (wełna mineralna, płyta kartonowo-gipsowa) uzyskano klasyfikację ogniową F0,25 (EI15) NRO, F0,5 (EI45) NRO (w zależności od budowy).

Przewidziane zostały specjalne profile nakładkowe dla ściany łamanej w przekroju pionowym i poziomym oraz specjalnie ukształtowane listwy dociskowe i maskujące powodujące, że nie ma ograniczeń w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku eliminując konieczność stosowania słupów kątowych.

Informacje Techniczne

Głębokość słupów 15-245 mm
Głębokość rygli 5–185 mm
Sztywność słupów 3,92 – 1570,44 cm4
Sztywność rygli 0,79 – 571,27 cm4
Zakres szklenia 24 – 48 mm
Przepuszczalność powietrza AE1200; EN 12153:2003; EN 12152:2002
Wodoszczelność RE1500; EN 12155:2003; EN 12154:2002
Odporność na obciążenie wiatrem 2400 Pa EN 12179:2002; EN 13116:2002
Izolacyjność termiczna (Uf) od 1,3 W/(m2K)