MB-SE75, MB-SE75 HI

Ściana osłonowa MB-SE75 stworzona została, aby móc wykonać indywidualne realizacje w krótkim czasie z szybkim montażem rezygnując z rusztowań zewnętrznych.

Fasada MB-SE75 spełnia surowe wymogi estetyczne i techniczne. Zabudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej charakteryzuje się 9-milimetrową  szczeliną dylatacyjną pomiędzy segmentami. Kształtowniki mają szerokość 75 mm. Profile są o głębokości od 85 mm do 145 mm, a wypełnienie fasady może mieć od 26 mm do 42 mm.

Współczynnik przenikania ciepła w MB-SE75 wynosi Uf dla słupów i rygli (w zależności od ich funkcji i budowy) od 1,56 do 2,83 [W/m2K]. Cała konstrukcja została przebadana w Instytucie Techniki Budowlanej.

Wstępne badanie typu ITT zostało przeprowadzone wg normy wyrobu PN-EN 13830:2005.

Informacje Techniczne

przepuszczalność powietrza Klasa AE1200 PN-EN 12152:2004
wodoszczelność Klasa RE1200 PN-EN 12154:2004
odporność na obciążenie wiatrem użytkowe 2400[Pa] PN-EN13116:2004
bezpieczeństwa 3600[Pa] PN-EN13116:2004
odporność na uderzenie Klasa I5/E5 PN-EN14019:2004